Peigne horizontal auto 13 modules Rési 9 Schneider – R9EXHC13